برگزاری کارگروه ها با حضور معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد کشور در کیش

تاریخ :‌ 19-07-1402       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان