اقامه نماز و اجرای نمایش سوگ ساقی در همایش مادران فاطمی کیش

تاریخ :‌ 25-09-1402       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان