کیشوندان برای سومین روز متوالی جنایت تروریستی در کرمان را محکوم کردند

تاریخ :‌ 15-10-1402       عکاس : رضا طرفی


نظرات بینندگان