بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز بوم شناسی، پارک آهوان، سایت لاک پشت ها و تصفیه خانه فاضلاب کیش

تاریخ :‌ 08-12-1402       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان